Onze visie:

Wij dromen van
een wereld waarin kinderen niet meer
in armoede leven.

Onze missie:

Kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam.

Jezus staat centraal
We houden van God en willen 
zijn liefde zichtbaar maken.

Voor kinderen
Dit doen we door te zorgen voor kinderen die kwetsbaar zijn. We willen hen liefhebben, beschermen en recht doen.

Samen met de kerk
Dit kunnen we niet alleen en daarom werken we samen met individuele sponsors/relaties, en altijd met lokale kerken.

Dit is de beweging

Onze neighbours

Kerkpartners

Kinderen en jongeren

Sponsors en relaties

Werknemers

Mensen met wie wij optrekken in onze missie noemen we neighbours (naasten). We spreken niet van klanten, stakeholders of belanghebbenden. Dit geeft weer hoe wij de relaties zien. We mogen onze neighbours liefhebben als onszelf.

Onze belofte

We willen onze neighbours zo goed mogelijk kennen, oprecht van ze houden en hen verbinden aan Gods werk voor de kinderen en aan elkaar.

Deze waarden geven onze belofte vorm:

Organisatiewaarden

Onderscheidingsvermogen Integriteit Rentmeesterschap Waardigheid Uitmuntendheid

Cultuurwaarden

Wij gaan samen voor onze missie
Wij gaan 100 procent voor elkaar
Wij stimuleren persoonlijke groei (van onszelf en anderen)
Wij zijn voorzichtig met onze woorden
Wij nodigen anderen uit deel te zijn van onze missie

Samengevat

We werken in deze beweging samen met onze neighbours die op duurzame en effectieve manieren hun passie en middelen willen inzetten. Zo willen zij een blijvende impact maken op kinderen door hen te bevrijden uit de armoede in Jezus’ naam.

Door ‘Known, Loved, Connected’ creëren wij betekenisvolle verbindingen:

Known

Het kennen van mensen, het bouwen aan een relatie, inclusief de unieke behoeften en wensen van de persoon.

“You get me, understand me, and really know who I am. I am seen and heard.”

Loved

Mensen opbouwen door empathie, zorg en waardering te geven en hen onvoorwaardelijk te ondersteunen.

“You deeply care about me as a person and what I have going on. I feel safe and supported.”

Connected

Saamhorigheid en gemeenschap creëren door mensen uit te nodigen en een doel te geven.

“You want me in the room. I am part of something big and am needed for my contributions.”

Onze neighbour sponsors
en relaties

Persona’s

move with compassion