Communicatie Watch-outs

White Saviourism

Kansengelijkheid onder mensen wereldwijd verschilt enorm. Staat je wieg in een rijker land dan heb je over het algemeen veel meer kans op een welvarend leven dan dat je in armoede bent geboren. Ook je huidskleur biedt over algemeen nog altijd bepaalde maatschappelijke voor- of juist nadelen. De privileges die je als blanke hebt zijn nog altijd aanzienlijk en gaan vaak (ongemerkt) hand in hand met het gevoel van superioriteit, witte superioriteit wel te verstaan. Er ontstaat snel een ‘wij versus zij’: wij zijn rijker en beter opgeleid en dus snappen wij wel hoe wij de armoedeproblematiek daar moeten oplossen. Een gedachte die stampt uit de koloniale tijd en in de basis racistisch is.

Gelijkwaardige communicatie

Compassion werkt vanuit gelijkwaardigheid en respect samen met al onze partners, hier in Nederland en wereldwijd. De waardigheid van kinderen en hun familie heeft voor ons prioriteit. Daarom willen we zorgvuldig zijn in onze communicatie en uitgaan van de gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd.

Compassion vindt het een mooie ontwikkeling dat er de afgelopen jaren meer aandacht is besteed aan gelijkwaardige communicatie binnen ontwikkelingssamenwerking.

Woordgebruik

Kies zorgvuldig je woorden en vermijd het gebruik van een aantal termen, die neigen naar white saviorism. 

 

(*Bevrijden staat in onze missie, maar willen we in teksten vermijden.)

Don't

Kindje

Redden, bevrijden*


Veldlanden of derdewereldlanden

Kansloos, hopeloos, uitzichtloos, arm, zielig

Mijn sponsorkind

‘Ik kijk op de website en heb hier in de aanbieding’

‘Zo hee, we zijn in deze show 5 kindjes kwijt’

‘Help kinderen die een slecht leven hebben’

‘Door Compassion heeft ze nu een toekomst’

Kinderen worden niet geadopteerd

Spreek niet alleen over een continent: bijvoorbeeld Afrika.

‘Maak het verschil voor …’

Do

Kind, tiener
Waar mogelijk personaliseren (‘ik zie hier informatie van Juan uit Peru op de website’)

Helpen, supporten, steunen, sponsoren


Landen waar wij werken

Moeilijke, kwetsbare, complexe, uitdagende omstandigheden

Opgroeien in (‘Juan groeit op in armoede’)

Het kind dat ik sponsor

‘Op de website zie ik de biografie van Juan uit Peru’

‘We hebben voor 5 kinderen een sponsor gevonden’

‘Help een kind dat in een kwetsbare omgeving leeft’

‘Door de lokale kerk/medewerkers krijgt ze nu support’

Kinderen hebben een sponsor

Benoem zoveel mogelijk het land: bijvoorbeeld Uganda (Afrika).

We maken samen ‘een verschil’, niet ‘het verschil’

Andere copy Watch-outs

De kinderen

  • Kinderen worden zoveel mogelijk vanaf gelijke hoogte gefotografeerd, niet vanaf boven.
  • Kinderen die schaars of niet gekleed zijn, worden niet afgebeeld.
  • Kinderen met bepaalde emoties (boos, verdrietig, schaamte) beelden wij in principe niet af tenzij we een bepaalde urgentie willen benadrukken.
  • In principe vermelden we in beeldmateriaal altijd de naam, leeftijd en land van herkomst van een kind.

Blanke mensen

We vermijden zoveel mogelijk blanke personen in onze communicatie. Denk aan: medewerkers uit rijkere Compassion-landen of sponsors die hun sponsorkind bezoeken.

De echte helden

De echte helden zijn wat Compassion betreft onze lokale medewerkers. In onze communicatie willen wij hen een prominente plek geven. Hun motivatie en aanpak is leading in onze verhalen. Compassion en sponsors faciliteren hun in hun werk, maar zijn niet de hoofdrolspelers in het verhaal van Compassion. We vermelden zoveel mogelijk naam en de rol die zij binnen Compassion vervullen. Het liefst met foto.

Complexiteit van armoede

Armoede is complex en niet makkelijk op te lossen. Spreek er dus ook niet makkelijk over. Ieder continent, land en soms zelfs gebied heeft zo haar eigen uitdagingen. Armoedeproblematiek is niet op te lossen met het krijgen van een sponsor. Het is wel bewezen dat sponsoring verlichting geeft in alle zorgen en het gezin in evenwicht houdt.