Home Backup

Wij dromen van
een wereld waarin kinderen niet meer
in armoede leven.

Alles wat we doen
komt hier uit voort

Wij hebben een hart voor Jezus, de kerk en kinderen.

We houden van God en willen
die liefde zichtbaar maken.

Dit doen we door te zorgen voor kinderen die kwetsbaar zijn. We willen hen liefhebben, beschermen en recht doen.

Dit kunnen we niet alleen en daarom werken we samen met individuele sponsors en giftgevers, en ook met kerken: in ons eigen land en lokaal.

Wist je dat?

Meer dan

700
miljoen

mensen over de hele wereld nog
steeds in extreme armoede leven?

DE HELFT HIERVAN IS 17 JAAR OF JONGER

Onze focus

Kinderen in

armoede

Kinderen

De wereld

ziet kinderen
over het hoofd.

Ze zijn te klein. Ze kunnen niet stemmen en hun rechten zijn vaak niet beschermd. God maakt duidelijk dat alle kinderen voor Hem even belangrijk zijn en op geen enkele manier gehinderd of genegeerd mogen worden. Als christenen hebben we de verantwoordelijkheid om de opdracht van Jezus uit te voeren en te zorgen voor kinderen, in het bijzonder die in armoede.

Kinderen

Jezus zegt:

laat de

kinderen bij
mij komen

Jezus zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
Marcus 10:14-15

Armoede

het effect

Wat is

van armoede op
kinderen?

Armoede zorgt voor een verstoring van de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Het zorgt ervoor dat kinderen vaak ziek zijn en chronisch ondervoed. Het ontzegt kinderen toegang tot basisgezondheidszorg en onderwijs. Het verzwakt hun veilige omgeving en maakt ze extra kwetsbaar voor mishandeling en uitbuiting.

Armoede

berooft

Armoede

kinderen van hun
kansen en keuzes.

Het zuigt energie en ondermijnt hun vertrouwen in de toekomst. Armoede vertelt kinderen dat ze niks waard zijn; dat hun verhaal het niet waard is om verteld te worden. Het beschadigt hun eigenwaarde en steelt hun hoop en dromen. Armoede kan het geloof in een God van liefde, hoop en rechtvaardigheid verwoesten.

Onze geschiedenis

Het begon bij één man

Het begon met het zorgen voor één kind. Dat werd een weeshuis. Dit weeshuis groeide uit tot Compassion Korea en uiteindelijk tot Compassion wereldwijd

Everett Swanson
1913-1965

Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag Everett Swanson de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Toen hij in Amerika terug kwam liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis teondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp.

 In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood onder-steunen: het begin van Compassion.

Hier haalde Everett
zijn inspiratie vandaan!

I have compassion on the multitudes. I will not send them away.

Mattheüs 15:32:

Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Compassion Nederland bestaat sinds 1996